Tel: (+34) 93 634 08 30 

Manteniments industrials

Units-4, S.L.U. realitza feines de manteniment industrial per a diferents companyies d’àmbit multinacional i nacional de sectors molt diversos, com per exemple del sector siderúrgic,  alimentació, automoció, laboratoris, etc...

En l’actualitat, Units-4, S.L.U. disposa de diversos equips professionals que realitzen manteniment a empreses, ja sigui amb la implantació permanent de personal a planta dedicat exclusivament als diversos projectes que necessita dur a terme el client, com amb actuacions puntuals que el client sol·liciti periòdicament.

Units-4, S.L.U. es caracteritza per una gran flexibilitat a l’hora de treballar en plantes en funcionament, minimitzant les interferències amb l’activitat que s’hi desenvolupa.