Tel: (+34) 93 634 08 30 

Rehabilitació

Estem en una època en que conservar, reformar i rehabilitar espais és un objectiu d’eficiència econòmica.

La rehabilitació d’edificis o espais existents, ja sigui per canviar el seu ús, o simplement amb l’objectiu de fer una posta a punt de l’edifici, ja sigui perquè les instal·lacions han quedat antiquades per dur a terme l’activitat que s’hi desenvolupa o simplement pel deteriorament de l’edifici a causa del pas del temps, és una altra de les principals activitats d’Units-4, S.L.U.

Són nombroses les obres realitzades en aquest àmbit, algunes d’elles en edificis protegits pel seu interès arquitectònic, i que per tant gaudeixen d’una protecció especial, fet que comporta una exigència afegida a l’hora d'executar qualsevol actuació que afecti l’edifici.

És per aquest motiu que Units-4, S.L.U. acumula una gran experiència en la rehabilitació de tot tipus d’edificis, tant d’edificis singulars amb protecció especial, com en d’altres més funcionals però que també exigeixen en molts casos coneixement i habilitat per donar resposta eficient a allò que es necessiti dur a terme.